Ako napísať motivačný list

V mnohých prípadoch je motivačný list prvou príležitosťou, ktorú náborári musia prečítať, kto ste ako človek a ako profesionál. Napísanie skvelého motivačného listu je teda veľkým krokom k získaniu ďalšej práce. Pracovné ponuky vyžadujú takmer vždy zaslanie motivačného listu.

Prispôsobte si motivačný list

Mnoho uchádzačov o prácu robí tú chybu, že predkladajú   všeobecný sprievodný list pre každú pracovnú ponuku, o ktorú sa uchádzajú. Inzercia práce pritom často nabáda na kreatívne poňatie a personalizáciu motivačného listu k práci, o ktorú sa uchádzate, zvyšuje vaše šance na pracovný pohovor; pretože ukazuje, že svojej práci venujete čas a úsilie. Okrem prispôsobenia sprievodného  listu sa uistite, že váš pravopis a gramatika sú bezchybné. Pamätajte, že chyby môžu spôsobiť zrušenie vášho listu aj vašej kandidatúry. Preto je dobré dokumenty pred odoslaním ešte raz skontrolovať a dokonca požiadať priateľa alebo člena rodiny, aby si ich prečítal.

Inšpirujte osobu, ktorá vás môže zamestnať

Použite svoj motivačný  list  na vyjadrenie, prečo chcete danú prácu a prečo ste tým najlepším kandidátom. Vyzdvihnite svoje silné stránky a kvality, prehodnoťte svoje profesionálne a osobné skúsenosti a uveďte, ako môžu byť prínosom pre spoločnosť. Uistite sa, že skúsenosti, ktoré zdieľate, sú relevantné pre konkrétnu prácu, aby mal váš budúci šéf jasnú predstavu o výhodách, ktoré spoločnosť získa, ak sa rozhodne prijať vás.

Pamätajte, že výborný motivačný  list spolu s dobrým  životopisom  predstavujú výhodu oproti vašej konkurencii.